Från
Karlskrona
 
 
Mån 22 jul
 
Förseningar i trafiken på grund av hög belastning.,
 
17:00
17:30
18:30
19:30
21:30
22:30